Tarife:
Elaborarea planului de paza: de la 200 de RON + TVA

ATENTIE: Tariful final se stabileste in functie de mai multi factori printre care:
• Marimea spatiului.
• Numarul de angajati.
• Numarul de posturi.
• Gradul de risc.
LEGISLATIE
Exstras din Norma metedologica din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si a protectie persoanelor [aprobate prin HG 301/2012
Art. 5.
(1) Planul de paza este documentul in baza caruia se organizeaza paza si se intocmeste cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
(2) In situatii exceptionale, pentru asigurarea provizorie a protectiei unitatii, pe o perioada de maximum 7 zile pot fi instituite masuri de paza care nu necesita intocmirea planului de paza si avizarea acestuia.
(3) Planul de paza se depune la structura de politie organizata la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla obiectivul, denumita in continuare unitate de politie competenta teritorial, cu cel putin 24 de ore inainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestari de servicii ori deciziei conducerii, in cazul pazei proprii.
(4) Actualizarea planului de paza se face numai in situatia modificarii suprafetei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte aditionale.