Potrivit Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, societăţile comerciale trebuie să se doteze cu sisteme de alarmă care să aibă şi butoane şi pedale de panică(sistem de alarma), dar şi control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor (sisteme de supraveghere video), care să asigure o protecţie corespunzătoare obiectivelor şi persoanelor.
Etapele avizari
Etapa I – Vizionare obiectiv si ofertare
Deplasare la locatia stabilita, vizionarea si stabilirea configuratie sistemului in functie de cerintele beneficiarului si in conformitate cu leagile in vigoare.
Prezentarea tuturor punctelor de mare risc, a diferitelor niveluri de securitate.
Intocmirea unei oferte personalizate si transmiterea acesteia pe diferite cai de comunicare.
Etapa II – Vizionare obiectiv si ofertare
Deplasare la locatia stabilita, vizionarea si stabilirea configuratie sistemului in functie de cerintele beneficiarului si in conformitate cu leagile in vigoare.
Prezentarea tuturor punctelor de mare risc, a diferitelor niveluri de securitate.
Intocmirea unei oferte personalizate si transmiterea acesteia prin diferite cai de comunicare.
Etapa III – Intocmirea proiectului tehnic
Intocmirea proiectului sau a referatului tehnic, pentru sistemul ce urmeaza a fi instalat beneficiarului.
Etapa IV – Instalare echipamente
Deplasarea unei echipe tehnice.
Instalarea echipamentelor propuse si acceptate de catre beneficiar.
Programarea sistemului si instruirea beneficiarului.
Etapa V – Dispoziti finale
Predarea in conditi de lucru normale a sistemului instalat prin intocmirea unui proces verbal de predare-primire.
Punerea la dispozitie a contractelor de instalare si mentenanta.
Predarea proiectului/referat tehnic.