Compania noastra vine in sprijinul dumneavoastra in vederea obtinerii autorizatiei ISU de securitate la incendiu, pentru obiective noi sau existente, in conformitate cu reglementarile Ordinului nr. 1312 din 22 mai 2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 461 din 29 mai 2006.
Departamentul de Proiectare in colaborare cu expertii tehnici de securitate la incendiu, va ofera servicii complete in vederea obtineri autorizatie urmand etapele de mai jos:
Etapa I
Culegerea de informatii necesare intocmiri autorizatie: masuratori, structuri, materiale folosite, etc.
Etapa II
Deplasarea in teren si analizarea situatie existente.
Etapa III
Intocmire D.T.A.C. respectiv Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatie de Constructie ( doar pentru obiectivele aflate in constructie)
Obtinerea Avizului de Constructie ( doar pentru obiectivele aflate in constructie)
Proiectare PT-DE respectiv Proiect Tehnic si Detalii Tehnice
Intocmirea Scenariu de Securitate la Incendiu
Intocmirea Raport de Expertiza Tehnica
Intocmirea Referatului Verificator de Proiect
Completarea dosarului : Releve de Arhitectura sau Proiectare Instalatii
Etapa IV
Intocmirea dosarului de autorizare in intregime in vederea depuneri la I.S.U.
Etapa V
Depunerea dosarului ( nu este obligatoriu)
Etapa VI
Asistenta tehnica de specialitate pana la obtinerea autorizatie la vizitele reprezentatilor I.S.U. sau la modificarile cerute de catre I.S.U.
Etapa VII
Obtinerea Autorizatie de Securitate la Incendiu.