AUTORIZARE POLITIA ROMANA
Potrivit Legii 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, societăţile comerciale trebuie să se doteze cu sisteme de alarmă care să aibă şi butoane şi pedale de panică(sistem de alarma), dar şi control de acces şi televiziune cu circuit închis cu posibilităţi de înregistrare şi stocare a imaginilor şi datelor (sisteme de supraveghere video), care să asigure o protecţie corespunzătoare obiectivelor şi persoanelor.
Etapele avizari
Etapa I – Vizionare obiectiv si ofertare
Deplasare la locatia stabilita, vizionarea si stabilirea configuratie sistemului in functie de cerintele beneficiarului si in conformitate cu leagile in vigoare.
Prezentarea tuturor punctelor de mare risc, a diferitelor niveluri de securitate.
Intocmirea unei oferte personalizate si transmiterea acesteia pe diferite cai de comunicare.
Etapa II – Vizionare obiectiv si ofertare
Deplasare la locatia stabilita, vizionarea si stabilirea configuratie sistemului in functie de cerintele beneficiarului si in conformitate cu leagile in vigoare.
Prezentarea tuturor punctelor de mare risc, a diferitelor niveluri de securitate.
Intocmirea unei oferte personalizate si transmiterea acesteia prin diferite cai de comunicare.
Etapa III – Intocmirea proiectului tehnic
Intocmirea proiectului sau a referatului tehnic, pentru sistemul ce urmeaza a fi instalat beneficiarului.
Etapa IV – Instalare echipamente
Deplasarea unei echipe tehnice.
Instalarea echipamentelor propuse si acceptate de catre beneficiar.
Programarea sistemului si instruirea beneficiarului.
Etapa V – Dispoziti finale
Predarea in conditi de lucru normale a sistemului instalat prin intocmirea unui proces verbal de predare-primire.
Punerea la dispozitie a contractelor de instalare si mentenanta.
Predarea proiectului/referat tehnic.

AUTORIZARE/AVIZARE I.S.U.
Compania noastra vine in sprijinul dumneavoastra in vederea obtinerii autorizatiei ISU de securitate la incendiu, pentru obiective noi sau existente, in conformitate cu reglementarile Ordinului nr. 1312 din 22 mai 2006, publicat in Monitorul Oficial nr. 461 din 29 mai 2006.
Departamentul de Proiectare in colaborare cu expertii tehnici de securitate la incendiu, va ofera servicii complete in vederea obtineri autorizatie urmand etapele de mai jos:
Etapa I
Culegerea de informatii necesare intocmiri autorizatie: masuratori, structuri, materiale folosite, etc.
Etapa II
Deplasarea in teren si analizarea situatie existente.
Etapa III
Intocmire D.T.A.C. respectiv Documentatie Tehnica pentru Obtinerea Autorizatie de Constructie ( doar pentru obiectivele aflate in constructie)
Obtinerea Avizului de Constructie ( doar pentru obiectivele aflate in constructie)
Proiectare PT-DE respectiv Proiect Tehnic si Detalii Tehnice
Intocmirea Scenariu de Securitate la Incendiu
Intocmirea Raport de Expertiza Tehnica
Intocmirea Referatului Verificator de Proiect
Completarea dosarului : Releve de Arhitectura sau Proiectare Instalatii
Etapa IV
Intocmirea dosarului de autorizare in intregime in vederea depuneri la I.S.U.
Etapa V
Depunerea dosarului ( nu este obligatoriu)
Etapa VI
Asistenta tehnica de specialitate pana la obtinerea autorizatie la vizitele reprezentatilor I.S.U. sau la modificarile cerute de catre I.S.U.
Etapa VII
Obtinerea Autorizatie de Securitate la Incendiu.

PLAN DE PAZA
Tarife:
Elaborarea planului de paza: de la 200 de RON + TVA

ATENTIE: Tariful final se stabileste in functie de mai multi factori printre care:
• Marimea spatiului.
• Numarul de angajati.
• Numarul de posturi.
• Gradul de risc.
LEGISLATIE
Exstras din Norma metedologica din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii Nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si a protectie persoanelor [aprobate prin HG 301/2012
Art. 5.
(1) Planul de paza este documentul in baza caruia se organizeaza paza si se intocmeste cu respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
(2) In situatii exceptionale, pentru asigurarea provizorie a protectiei unitatii, pe o perioada de maximum 7 zile pot fi instituite masuri de paza care nu necesita intocmirea planului de paza si avizarea acestuia.
(3) Planul de paza se depune la structura de politie organizata la nivelul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia se afla obiectivul, denumita in continuare unitate de politie competenta teritorial, cu cel putin 24 de ore inainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestari de servicii ori deciziei conducerii, in cazul pazei proprii.
(4) Actualizarea planului de paza se face numai in situatia modificarii suprafetei, topografiei obiectivului, a dispozitivului de paza, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte aditionale.